Quản lý chặt hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT vừa ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống.
Quản lý chặt hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ

Theo đó, cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về các nội dung giáo dục, chất lượng giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa. Hoạt động này không được vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm và người học tham gia trên tinh thần tự nguyện.

Cơ sở giáo dục, đơn vị được thu học phí để chi trả thù lao cho giáo viên, báo cáo viên, công tác quản lý, khấu khao tài sản cố định, chi thường xuyên khác. Học phí được xây dựng trên nguyên tắc lấy thu bù đắp chi phí hoạt động.

Đồng thời, có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp phép, cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Để hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, cơ sở cần đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật chất; đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên; giáo trình, tài liệu.

Giám đốc Sở GD&ĐT xác nhận đăng ký hoạt động đối với các trường TCCN, THPT, THPT có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT, PTDTNT, trường dự bị ĐH, trường chuyên, trường năng khiếu, các TTGDTX, trung tâm ngoại ngữ, tin học và các đơn vị thuộc trường ĐH, CĐ đặt ngoài khuôn viên của trường.

Trưởng Phòng GD&ĐT quận, huyện xác nhận đăng ký hoạt động đối với nhà trẻ, nhóm trẻ; trường, lớp mẫu giáo, trường mầm non, tiểu học, THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS, PTDTBT và trung tâm học tập cộng đồng.

Cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa sẽ bị đình chỉ hoạt động nếu không thực hiện đúng các nội dung đã cam kết, đăng ký với cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp phép, xác nhận đăng ký hoạt động; vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ; người cấp phép không đúng thẩm quyền và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Nếu không triển khai hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trong thời gian 12 tháng liên tục hoặc có hành vi gian lận để được cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, đơn vị sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động.