Phú Yên: Kiểm tra học kỳ I theo đề chung ở THCS, lớp 10, 11

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Phú Yên công bố kết luận của ông Phạm Văn Cường - Giám đốc Sở GD&ĐT – về triển khai công tác kiểm tra học kì I năm học 2016-2017.
Phú Yên: Kiểm tra học kỳ I theo đề chung ở THCS, lớp 10, 11

Theo thông báo này, Sở GD&ĐT tiếp tục tổ chức kiểm tra tập trung theo đề chung của Sở GD&ĐT đối với tất cả các khối lớp cấp THCS và khối lớp 10, 11 THPT (kể cả hệ GDTX). Việc tổ chức kiểm tra tập trung cần đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tuyệt đối không để xảy ra sai sót nào dù nhỏ nhất.

Giám đốc Sở GD&ĐT giao phòng Giáo dục Trung học sớm thông báo cấu trúc, ma trận đề kiểm tra học kì I cho các đơn vị biết; nội dung kiểm tra thuộc chương trình học kì I, không giới hạn bài nào, chương nào.

Khuyến khích các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc tổ chức thi đề chung cho các môn, các khối lớp còn lại ngoài các môn thi đề chung của Sở nếu đảm bảo điều kiện.

Giám đốc Sở yêu cầu mỗi trường, mỗi đơn vị thành lập Ban chỉ đạo tổ chức kiểm tra học kì I; thành lập các tổ nhận đề kiểm tra, in sao đề kiểm tra đảm bảo an toàn tuyệt đối, đúng quy định bảo mật; tổ chức coi, chấm kiểm tra đảm bảo bảo nghiêm túc, khách quan, đúng quy định;

Đối với học sinh học hệ GDTX trong các trường phổ thông cũng thực hiện kiểm tra học kì I theo đề chung của Sở.

Chế độ coi thi, chấm kiểm tra thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế; các trường trích kinh phí chi thường xuyên để phục vụ công tác tổ chức kiểm tra; chỉ thu tiền giấy thi, giấy nháp của học sinh nếu thấy cần thiết;

Sở GD&ĐT sẽ thành lập các đoàn kiểm tra lưu động công tác tổ chức, coi, chấm kiểm tra tất cả các đon vị; phòng GD&ĐT thành lập các tổ kiểm tra công tác tổ chức, coi, chấm kiểm tra các đơn vị trực thuộc. Sở sẽ xử lí nghiêm đơn vị, cá nhân làm không đúng quy định, để xảy ra sai sót.

Ảnh minh họa ITN.

Chim họa mi vẫn hót

GD&TĐ - Nó chạy thục mạng từ trong ngõ ra. Cái xe máy vừa lao đánh vèo qua trước mặt, xém chút nữa người nó chẳng còn nguyên vẹn.