Phóng viên CNN và nhật ký hình ảnh những ngày sóng cả Biển Đông

Phóng viên CNN Euan McKirdy ghi lại cảnh tượng đối đầu nguy hiểm với tàu Trung Quốc và cả những hình ảnh giản dị của Cảnh sát Biển Việt Nam trong những ngày tác nghiệp trên vùng biển Hoàng Sa.
Phóng viên CNN và nhật ký hình ảnh những ngày sóng cả Biển Đông
Phóng viên CNN và nhật ký hình ảnh những ngày sóng cả Biển Đông ảnh 1Phóng viên CNN và nhật ký hình ảnh những ngày sóng cả Biển Đông ảnh 2Phóng viên CNN và nhật ký hình ảnh những ngày sóng cả Biển Đông ảnh 3Phóng viên CNN và nhật ký hình ảnh những ngày sóng cả Biển Đông ảnh 4Phóng viên CNN và nhật ký hình ảnh những ngày sóng cả Biển Đông ảnh 5Phóng viên CNN và nhật ký hình ảnh những ngày sóng cả Biển Đông ảnh 6Phóng viên CNN và nhật ký hình ảnh những ngày sóng cả Biển Đông ảnh 7Phóng viên CNN và nhật ký hình ảnh những ngày sóng cả Biển Đông ảnh 8Phóng viên CNN và nhật ký hình ảnh những ngày sóng cả Biển Đông ảnh 9Phóng viên CNN và nhật ký hình ảnh những ngày sóng cả Biển Đông ảnh 10Phóng viên CNN và nhật ký hình ảnh những ngày sóng cả Biển Đông ảnh 11Phóng viên CNN và nhật ký hình ảnh những ngày sóng cả Biển Đông ảnh 12Phóng viên CNN và nhật ký hình ảnh những ngày sóng cả Biển Đông ảnh 13Phóng viên CNN và nhật ký hình ảnh những ngày sóng cả Biển Đông ảnh 14Phóng viên CNN và nhật ký hình ảnh những ngày sóng cả Biển Đông ảnh 15
Theo VnExpress