Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Phối hợp giáo dục kĩ năng sống trong các trường học

Lập Phương - 31/10/2018, 14:28 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Trong đó yêu cầu các đơn vị, tổ chức đã được cấp phép hoạt động giáo dục kĩ năng sống (KNS) liên hệ với các cơ sở giáo dục thống nhất về các nội dung liên quan đến việc phối hợp để dạy kỹ năng sống cho học sinh.

Mọi hoạt động giáo dục KNS cho học sinh phải đảm bảo tuân thủ theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định quản lý hoạt động giáo dục KNS, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa và các văn bản chỉ đạo của các cấp.

Các đơn vị, tổ chức được cấp phép hoạt động giáo dục KNS có trách nhiệm báo cáo phòng GD&ĐT; trực tiếp phối hợp với các trường học xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục KNS cho học sinh.

Việc giáo dục KNS cho học sinh phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, ý thức tự giác của học sinh và phụ huynh học sinh, không được ép buộc học sinh; đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của nhà trường và học sinh không tham gia. Tuyệt đối không được vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.

Về quản lý tài chính đối với hoạt động giáo dục KNS thực hiện theo Điều 16 của Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GD&ĐT

Sở GD&ĐT tạo yêu cầu các phòng GD&ĐT huyện/thành phố và các trường học nghiên cứu và xem xét trong điều kiện của đơn vị để phối hợp với các đơn vị, tổ chức được cấp phép triển khai giáo dục KNS cho học sinh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm