Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Phối hợp chuẩn bị, tổ chức tốt Kỳ thi THPT quốc gia 2017

Lập Phương - 09/05/2017, 13:07 GMT+7 | Kết nối

Văn bản này ghi rõ: Năm 2017 là năm thứ tư toàn Ngành triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; Bộ GD&ĐT đã chọn đổi mới công tác thi, tuyển sinh là khâu đột phá của Ngành khi thực hiện Nghị quyết, kết quả đã được xã hội đồng tình và đánh giá cao.

Tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được và khác phục những mặt hạn chế trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, để góp phần nâng cao chất lượng Kỳ thi, Ban Thường vụ Công đoàn ngành giáo dục Hà Giang đề nghị các Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn quán triệt và tuyên truyền vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và Công văn số 1355/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc phối hợp chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017.

Đồng thời, thổ biến đầy đủ Quy chế thi THPT quốc gia, Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy, các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT đến CBNGNLĐ.

Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của Kỳ thi, nhất là những điểm mới trong tổ chức thi và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2017.

Tuyên truyền, vận động để CBNGNLĐ được điều động làm nhiệm vụ ở các hội đồng in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy chế và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT về công tác thi, không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực hoặc sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện Kỳ thi.

Phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện, tổ chức tốt Kỳ thi tuyển sinh năm 2017 theo tinh thần đổi mới, đảm bảo trung thực, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm