Phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Đại hội thi đua khuyến học toàn quốc lần thứ II

Phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Đại hội thi đua khuyến học toàn quốc lần thứ II
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

Kính thưa các đại biểu dự Đại hội,  

Kính thưa các vị khách quý,

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và hoan nghênh các vị đại biểu, các cô bác, các anh chị - những người có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài cả nước về dự Đại hội  Thi đua khuyến học toàn quốc lần thứ II.

 Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Những giờ phút này, chúng ta nhớ tới Bác Hồ kính yêu, Người đã dành cả đời mình để chăm lo học tập cho người dân với mong muốn cao nhất là: “đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Bản thân Người là một tấm gương sáng về tự học. Có lần Bác tâm sự với những cán bộ, đảng viên hoạt động lâu năm: "Tôi năm nay 71 tuổi, ngày nào cũng phải học. Việc lớn, việc nhỏ, tôi phải tham gia. Công việc cứ tiến mãi, không học thì không theo kịp, công việc nó sẽ gạt mình lại phía sau". Kế tục và phát huy tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta chủ trương khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, động viên toàn dân tham gia học tập, học tập thường xuyên, học tập suốt đời, coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, một nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Khuyến học là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã được các cấp uỷ Đảng quan tâm lãnh đạo, các cấp chính quyền trong cả nước tích cực thực hiện, được các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức và các lực lượng xã hội, các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

Sau 13 năm xây dựng và phát triển, tổng số hội viên của Hội Khuyến học Việt Nam trong cả nước đã lên tới hơn 6,5 triệu người, chiếm 7,64% dân số; có 10.709 tổ chức Hội ở xã, phường chiếm 98,1% số xã, phường trong cả nước, 152.562 chi hội trong các bản làng, phum sóc, 19.016 chi hội hoạt động trong các trường học. Tính đến giữa năm 2009, cả nước có 3,35 triệu gia đình đạt danh hiệu “Gia đình khuyến học”, 35.128 dòng họ được công nhận “Dòng họ khuyến học”.

Như vậy, có thể khẳng định rằng, khuyến học đã trở thành một phong trào quần chúng rộng khắp đến từng cơ sở, từng gia đình và đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là tạo cơ hội học tập cho mọi người trong đó có người nghèo, để cả nước sẽ trở thành một xã hội học tập. Trong thành quả đó, Hội Khuyến học Việt Nam đã có đóng góp to lớn, rất đáng ghi nhận. Ngay sau ngày được thành lập, Hội đã sớm phát động phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, trân trọng biểu dương, khen thưởng, phổ biến kinh nghiệm của những cá nhân, đơn vị có thành tích. Nội dung thi đua khuyến học, khuyến tài ngày càng gắn kết chặt chẽ với yêu cầu xây dựng xã hội học tập ngay từ cơ sở, với phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Thực tế cho thấy ở đâu có phong trào khuyến học - khuyến tài tốt thì ở đó việc tổ chức dạy và học trong và ngoài nhà trường việc chăm lo học tập, rèn luyện đạo đức cho các cháu học sinh, sinh viên sẽ có nhiều thuận lợi, có điều kiện cho người lớn tuổi học tập, góp phần hạn chế các tệ nạn xã hội.

Hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam và phong trào Thi đua khuyến học,  khuyến tài đạt được những thành tựu đáng khích lệ như trên là nhờ 3 trụ cột quan trọng sau đây:

Trụ cột thứ nhất là truyền thống hiếu học hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam . Hiếu học đã trở thành một giá trị đạo đức của người Việt Nam , có sức lan toả rộng khắp. Đó không chỉ là nét đẹp của văn hoá dân tộc mà còn là sự khơi dậy và bồi đắp nguồn tài nguyên quí giá vô tận của đất nước: đó là con người với có tri thức và văn hoá.

Trụ cột thứ hai là sự quan tâm và đầu tư to lớn của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển giáo dục, cả giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên. Hiện nay, cả nước có gần 2,3 triệu học sinh, sinh viên, chiếm hơn 26% dân số. Năm 2010 sẽ hoàn thành phổ cập THCS cả nước. Hiện nay,  hơn 40% học sinh tốt nghiệp THPT học tiếp ở các trường đại học và cao đẳng. Hàng năm, đầu tư của Nhà nước cho giáo dục đào tạo liên tục tăng, chi cho giáo dục và đào tạo chiếm 20% tổng Ngân sách Nhà nước; Chính phủ đã ban hành và triển khai thực hiện chính sách cho học sinh, sinh viên vay để học đại học, cao đẳng và học nghề. Nhờ đó hiện nay, đã có hơn 1,3 triệu học sinh, sinh viên được vay để học. Các tỉnh thành phố trong cả nước đẩy mạnh viêc thực hiện Chương trình kiên cố hoá trường lớp học và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên có sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ. Năm 2008, tổng số vốn trái phiếu Chính phủ dành cho Chương trình này là 3.700 tỷ đồng đạt; năm 2009,  là 4500 tỷ đồng. Tính đến tháng 8 năm 2009, sau 2 năm  triển khai đã xây dựng được 62.146 phòng học  và 20482 nhà công vụ cho giáo viên; qua đó đã cải thiện căn bản điều kiện học tập cho gần 2,5 triệu học sinh và điều kiện ở cho hơn 50.000 giáo viên ở vùng khó khăn.

 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam triển khai phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong 5 năm 2008 – 2013. Đây chính là cơ chế chính trị - xã hội đặc thù để phát triển giáo dục và thực hiện giáo dục toàn diện, đặc biệt là truyền thống văn hoá và yêu nước.  Bắt đầu từ năm nay, ngành giáo dục và đào tạo và các ngành, đoàn thể nói trên đã triển khai cuộc vận động  Ba đủ: “đủ ăn, đủ quần áo và đủ sách vở” cho tất cả học sinh. Năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định chọn ngày 02 tháng 10 hàng năm là Ngày Khuyến học Việt Nam và trong tháng 10 năm 2009, sẽ ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về xây dựng xã hội học tập.

Trụ cột thứ ba là chúng ta  đã tạo được phong trào quần chúng cổ vũ mạnh mẽ cho việc học tập của toàn xã hội, trong đó đi đầu là Hội Khuyến học Việt Nam . Phong trào thi đua khuyến học có tính toàn diện về các lĩnh vực giáo dục và  đa dạng về các hình thức hỗ trợ giáo dục.

Kính thưa các vị  đại biểu!

Trong thời gian tới, tôi đề nghị Hội Khuyến học Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khuyến học bằng các phương thức đã có nhằm vào 4 mục tiêu của việc học tập là:

 - Học để hiểu biết, để làm người;

 - Học để có nghề, có việc làm;

 - Học để biết làm cho mình và người khác hạnh phúc;

 - Học để góp phần làm cho đất nước phát triển bền vững và nhân loại tiến bộ.

Công tác khuyến học cần đặc biệt tập trung thực hiện tốt 4 nội dung sau đây:

Một là, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của thanh thiếu niên, tăng tỷ lệ thanh thiếu niên đi học, giáo dục toàn diện học sinh thông qua việc triển khai phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Hai là, phối hợp chặt chẽ với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên truyền vận động thanh niên và gia đình, tạo chuyển biến mạnh trong nhận thức: học để có một nghề, có việc làm, tránh nếp nghĩ quá coi trọng bằng cấp cao.

Ba là, hỗ trợ công dân mọi lứa tuổi nâng cao kỹ năng sống, hiểu biết về tâm lý, xã hội, văn hoá, học để làm người, để làm cho cuộc sống hạnh phúc hơn.

Bốn là, làm cho hiếu học, khuyến học trở thành truyền thống của mỗi gia đình Việt Nam , khuyến tài trở thành chính sách của mỗi địa phương, mỗi ngành, mỗi đơn vị và sự quan tâm của toàn xã hội.

Tôi đề nghị Hội Khuyến học Việt Nam, từ những kinh nghiệm tổng kết được ở Đại hội này, tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả của phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục phát triển hơn nữa.

Cuối cùng, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi xin khẳng định, Nhà nước ta sẽ tiếp tục chỉ đạo, đầu tư và  hỗ trợ để phong trào khuyến học, khuyến tài đạt hiệu quả ngày càng cao; ủng hộ và tạo điều kiện để Hội Khuyến học Việt Nam thực hiện tốt mục tiêu, sứ mạng cao cả của mình .

Chúc các Đại biểu và tất cả cán bộ, hội viên Hội Khuyến học Việt Nam, các tập thể, cá nhân tiêu biểu của Đại hội tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, luôn sáng tạo để góp phần làm cho công tác khuyến học, khuyến tài trên cả nước đạt nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa, vì tương lai của mỗi gia đình và đất nước Việt Nam./.

Xin trân trọng cảm ơn.!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ukraine kỳ vọng rất lớn vào những gì F-16 có thể làm được khi đối đầu với Nga.

NATO không còn là liên minh phòng thủ

GD&TĐ - Theo Florian Philippot, lãnh đạo đảng Eurosceptic của Pháp, NATO đang kéo EU vào Thế chiến III và đây không còn là liên minh phòng thủ nữa.
Học sinh Trường THPT Việt Đức trong lễ ra trường. Ảnh: Lê Cường

Yêu thương gửi lại

GD&TĐ - Lễ Tri ân và trưởng thành là dịp để lại dấu ấn đẹp cho học trò.