#ông Zelensky

40 kết quả phù hợp

Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Joe Biden.

Washington đề nghị hỗ trợ Tổng thống Ukraine sơ tán

GD&TĐ - Các quan chức Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Tổng thống Ukraine Zelensky sơ tán khỏi Kiev và đã thảo luận về những nơi an toàn để ông có thể đại diện cho chính phủ Ukraine lưu vong – hãng tin Washington Post cho biết.