Ôn thi THPT quốc gia môn tiếng Anh: Cần tích lũy từ vựng và nắm chắc ngữ pháp

Ôn thi THPT quốc gia môn tiếng Anh: Cần tích lũy từ vựng và nắm chắc ngữ pháp

Đó là nhận xét của cô Trần Thị Giang – giáo viên tiếng Anh, Trường THPT Mỹ Đức B (Hà Nội). 

Theo cô Giang, kiến thức trong đề thi tham khảo bám sát chương trình phổ thông. Mức độ vận dụng thông hiểu chiếm khoảng 70%, vận dụng cao khoảng 30%.

Về số lượng, bài thi vẫn gồm 50 câu, trong đó có:

Ôn thi THPT quốc gia môn tiếng Anh: Cần tích lũy từ vựng và nắm chắc ngữ pháp ảnh 1
Ôn thi THPT quốc gia môn tiếng Anh: Cần tích lũy từ vựng và nắm chắc ngữ pháp ảnh 2
Cô Trần Thị Giang. Ảnh: NVCC

Từ đề thi tham khảo, cô Giang lưu ý học sinh cần ôn tập tốt để tự tin bước vào Kỳ thi THPT quốc gia sắp tới. Cụ thể:

* Về từ vựng: Các em nên tích lũy vốn từ vựng mở rộng, bám sát chủ đề sách giáo khoa và chủ đề trong đề tham khảo để có kết quả cao nhất. Ví dụ các từ vựng về chủ đề giáo dục, gia đình, văn hóa,… Đặc biệt, các em nên học từ vựng theo mối liên kết về từ loại (danh từ, động từ, tính từ), cụm từ, thành ngữ, từ đồng nghĩa, trái nghĩa liên quan với từ đó.

* Về ngữ pháp: Các em cần nắm chắc các chủ điểm ngữ pháp cơ bản, đặc biệt các chủ điểm có trong đề thi tham khảo như: Thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn, câu hỏi đuôi, câu điều kiện, liên từ, cụm giới từ, mệnh đề quan hệ, mệnh đề trạng ngữ, đại từ quan hệ, mệnh đề quan hệ rút gọn, cấu trúc song song, sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ.

Ngoài ra, các em nên ôn và luyện theo từng chủ điểm ngữ pháp trước, sau đó mới làm đề luyện tập. Trong quá trình luyện đề, cần phải hiểu mình còn yếu ở phần nào để chú trọng bổ sung kiến thức phần đó. Hiện nay, có rất nhiều trang các em có thể tham khảo để luyện đề miễn phí như www.olm.vn hay study.hanoi.edu.vn. Các em có thể tham khảo để lựa chọn hình thức học tập phù hợp.

Có một sự khác biệt đáng kể về lương giáo viên ở các nước châu Âu.

So sánh mức lương giáo viên ở Châu Âu

GD&TĐ - Giáo viên ở châu Âu lương bao nhiêu? Nước nào trả lương giáo viên nhiều nhất và ít nhất? Mức lương của giáo viên đã thay đổi gì trong một thập kỷ?