Nông dân ở Nghệ An 'đội nắng' thu hoạch dưa lê
Nông dân ở Nghệ An 'đội nắng' thu hoạch dưa lê
Nông dân ở Nghệ An 'đội nắng' thu hoạch dưa lê
Nông dân ở Nghệ An 'đội nắng' thu hoạch dưa lê
Nông dân ở Nghệ An 'đội nắng' thu hoạch dưa lê
Nông dân ở Nghệ An 'đội nắng' thu hoạch dưa lê
Nông dân ở Nghệ An 'đội nắng' thu hoạch dưa lê
Nông dân ở Nghệ An 'đội nắng' thu hoạch dưa lê
Nông dân ở Nghệ An 'đội nắng' thu hoạch dưa lê
Nông dân ở Nghệ An 'đội nắng' thu hoạch dưa lê
Nông dân ở Nghệ An 'đội nắng' thu hoạch dưa lê
Nông dân ở Nghệ An 'đội nắng' thu hoạch dưa lê
Nông dân ở Nghệ An 'đội nắng' thu hoạch dưa lê
Nông dân ở Nghệ An 'đội nắng' thu hoạch dưa lê
Nông dân ở Nghệ An 'đội nắng' thu hoạch dưa lêNông dân ở Nghệ An 'đội nắng' thu hoạch dưa lêNông dân ở Nghệ An 'đội nắng' thu hoạch dưa lêNông dân ở Nghệ An 'đội nắng' thu hoạch dưa lêNông dân ở Nghệ An 'đội nắng' thu hoạch dưa lêNông dân ở Nghệ An 'đội nắng' thu hoạch dưa lêNông dân ở Nghệ An 'đội nắng' thu hoạch dưa lêNông dân ở Nghệ An 'đội nắng' thu hoạch dưa lêNông dân ở Nghệ An 'đội nắng' thu hoạch dưa lêNông dân ở Nghệ An 'đội nắng' thu hoạch dưa lêNông dân ở Nghệ An 'đội nắng' thu hoạch dưa lêNông dân ở Nghệ An 'đội nắng' thu hoạch dưa lêNông dân ở Nghệ An 'đội nắng' thu hoạch dưa lêNông dân ở Nghệ An 'đội nắng' thu hoạch dưa lê

Nông dân ở Nghệ An 'đội nắng' thu hoạch dưa lê

GD&TĐ - Giữa thời tiết nắng nóng, nông dân ở xã Tân Thượng Lộc (huyện Nam Đàn, Nghệ An) đang tập trung ra đồng để thu hoạch quả dưa lê, dưa hấu.