NÓNG 247 | Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

GD&TĐ - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 trên địa bàn thành phố với yêu cầu đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng.