Ninh Thuận: Khẩn trương ôn tập cho học sinh chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ninh Thuận: Khẩn trương ôn tập cho học sinh chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo tăng cường bố trí giáo viên có trách nhiệm, tận tâm theo sát hướng dẫn cho học sinh ôn tập, củng cố kiến thức và giải đáp các thắc mắc.Đặc biệt là nhóm học sinh có học lực trung bình, yếu.

Phối hợp chặt chẽ thường xuyên với phụ huynh để đôn đốc, quản lý học sinh. Bám sát nội dung chương trình lớp 12 và đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT. Tổ chức thi thử kịp thời để đo lường năng lực làm bài của học sinh để từ đó kịp thời điều chỉnh nội dung và phương pháp ôn tập cho phù hợp.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường THPT, TT GDTX - Hướng nghiệp tăng cường công tác truyền thông về kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đến với học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng địa phương.

Tăng cường kết nối mọi sự hỗ trợ từ địa phương, đoàn thể, cộng đồng trong công tác vận động học sinh, hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là học sinh vùng dân tộc thiểu số, học sinh vùng có điều kiện kinh tế khó khăn. Có phương án hỗ trợ ăn ở đi lại cho học sinh ở xa, phương án xử lý khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra. Tổ chức học tập quy chế thi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Đối với các trường có đặt điểm thi, tiến hành rà soát toàn bộ các điều kiện về cơ sở vật chất như: phòng thi, phòng hội đồng, phòng lãnh đạo điểm thi, nơi lưu trữ đề thi, bài thi, tủ, khóa, camera an ninh, phòng chống cháy nổ, công tác vệ sinh môi trường. 

Có phương án bố trí nơi ăn, ở cho cán bộ coi thi, thanh tra thi từ nơi khác đến có thể phải lưu trú lại,..

Đảm bảo các yêu cầu khác phục vụ tốt cho kỳ thi, liên hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc nếu có. 

Báo cáo, phản ánh, đề xuất về Sở GD&ĐT những khó khăn vướng mắc để khắc phục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ