Ninh Bình: Thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - UBND huyện Yên Khánh (Ninh Bình) đã ban hành kế hoạch số 52 về hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học trên địa bàn năm 2022.
Thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học đang được triển khai ở nhiều địa phương.
Thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học đang được triển khai ở nhiều địa phương.

Theo đó đặt ra chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể: 60% trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số và lắp đặt, sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí và các giao dịch khác. Số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện đạt ít nhất 55%.

100% các trường học, cơ sở giáo dục triển khai công tác dạy và học trực tuyến, trong đó thử nghiệm chương trình đào tạo cho phép học sinh học trực tuyến tối thiểu 20% nội dung chương trình. Ứng dụng công nghệ số để giao bài tập về nhà và kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh trước khi đến lớp học.

UBND huyện Yên Khánh cũng yêu cầu Phòng GD&ĐT chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các trường học, cơ sở giáo dục phối hợp với tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán và các đơn vị liên quan để chấp nhận thanh toán học phí và các khoản dịch vụ giáo dục bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Đảm bảo các trường học, cơ sở giáo dục bố trí đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh, học sinh và các đối tác liên quan thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán học phí và các dịch vụ phục vụ nhà trường; tăng tối đa số lượng và giá trị thanh toán không dùng tiền mặt trong tổng số lượng và giá trị thanh toán của trường học, cơ sở giáo dục.

Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích, vận động, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, phụ huynh, học sinh thực hiện thanh toán học phí qua Ngân hàng bằng các hình thức phù hợp.

Huyện Yên Khánh thúc đẩy các trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo tiên phong áp dụng công nghệ số, nền tảng số, triển khai chuyển đổi số, thanh toán số, tạo môi trường hình thành thế hệ công dân số và doanh nhân số cho tương lai.

Minh họa/INT

Hàng rong 'vô giá'

GD&TĐ - Chuyện chặt chém du khách của số người bán hàng rong quanh khu vực Bờ Hồ, Hồ Tây và một vài điểm du lịch khác ở Thủ đô Hà Nội không phải mới.