Ninh Bình: Rà soát lại cơ sở vật chất trường học trong mùa lũ

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Trong đó nêu rõ thành lập tổ xung kích triển khai các phương án phòng, chống mưa, lũ; cử cán bộ và lãnh đạo đơn vị trực ứng cứu kịp thời khi cần thiết, khắc phục, giải quyết hậu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa, lũ gây ra; trong đó cần chú ý đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng thấp.

Đồng thời, kiểm tra, xem xét lại tất cả các phòng học, phòng chức năng, di chuyển tài sản, thiết bị, tài liệu của cơ quan, nhà trường đến nơi an toàn; chằng buộc, chốt các cửa sổ, cửa ra vào, khơi thông các rãnh thoát nước, chằng chống hệ thống cây xanh, tường rào; tuyên truyên để giáo viên, học sinh biết được tình hình mưa bão, lũ để chủ động phòng tránh.

Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp vói các phòng ban Sở triển khai các phương án phòng chống mưa, lũ và an toàn cơ quan Sở; theo dõi, tổng hợp thông tin, tham mưu chỉ đạo cơ sở phòng chống mưa, lũ.

Giám đốc Sở yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục trong tỉnh chủ động, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cấp, các ngành triển khai kịp thời, có hiệu quả việc phòng chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai; báo cáo ngay với chính quyền địa phương và Sở GD&ĐT khi có tình huống đột xuất xảy ra.