Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới

VK - 28/05/2019, 11:52 GMT+7 | Khoa học

Ngày Đại dương thế giới của Liên Hợp Quốc năm nay có chủ đề “Giới và Đại dương” (Gender and The Oceans), hướng tới mục tiêu phát triển bền vững số 5 (SDGs) của Liên Hợp Quốc đến năm 2030.

Rác thải nhựa gây ô nhiễm biển (Internet) 

Nhân kỷ niệm Ngày đại dương thế giới, Việt Nam sẽ tổ chức các hội thảo, hội nghị, phóng sự về các chủ đề “Giới và đại dương”, “Giới và môi trường”, “Phụ nữ với ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu”...nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ Việt Nam trong công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam, phát triển các ngành kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn các nguồn lực đầu tư, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia, bảo vệ các quyền và lợi ích quốc gia của Việt Nam ở Biển Đông.

Đồng thời, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm