Nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo nhờ các chương trình hỗ trợ của nhà nước

GD&TĐ - Qua 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, tổng số hộ nghèo đến năm 2020 của xã Đăk Rơ Wa Thành phố Kon Tum chỉ còn 110 hộ, chiếm tỷ lệ 13,3%.
 Cuộc sống người dân làng Kon K’Tu (xã Đăk Rơ Wa) ngày càng ổn định nhờ phát triển du lịch.
Cuộc sống người dân làng Kon K’Tu (xã Đăk Rơ Wa) ngày càng ổn định nhờ phát triển du lịch.

5 năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 18,63%

Xác định đề án giảm nghèo đa chiều, bền vững là chủ trương lớn của Đảng, nhiệm vụ chính trị trọng tâm vừa có tính cấp bách, chiến lược lâu dài. Qua đó, tạo cho hộ nghèo có cơ hội bình đẳng tiếp cận các nguồn lực phát triển và hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản.

Do đó, trong thời gian qua, UBND xã Đăk Rơ Wa (TP Kon Tum tỉnh Kon Tum) đã ban hành nhiều văn bản triển khai lồng ghép Nghị quyết 76/2014/NQ-QH13. Bên cạnh đó, hàng năm địa phương đề ra nhiều nhiệm vụ giải pháp thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững trong chương trình công tác trọng tâm.

Qua 5 năm thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020, hiện tại tổng số hộ nghèo của xã Đăk Rơ Wa là 110 hộ, chiếm tỷ lệ 13,3%. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm 105 hộ, tương đương với 18,63% so với đầu năm 2016. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2020 đạt 12,7 triệu đồng/người/năm tăng 2,2 triệu đồng/người/năm so với đầu năm 2016.

Cụ thể, Chương trình 135 đã hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã, các thôn đặc biệt khó khăn.

Trong đó, từ năm 2016-2019, xã Đăk Rơ Wa đã đầu tư cơ sở hạ tầng hơn 2,8 tỷ đồng. Năm 2020, tổng vốn phân bổ về xã là 661 triệu đồng. Hiện tại UBND xã Đăk Rơ Wa đang triển khai đầu tư xây dựng mới 3 công trình từ nguồn vốn đầu tư của Chương trình 135 với số tiền 635 triệu đồng và xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng từ nguồn vốn sự nghiệp.

Đối với hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế… xã Đăk Rơ Wa đã sử dụng 597 triệu đồng từ năm 2016-2019 mua phân bón, mua bò hỗ trợ người nghèo. Đồng thời, trong năm 2020 nguồn vốn được phân bổ là 99 triệu đồng. Qua đó, địa phương đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các thôn đặc biệt khó khăn.

Từ năm 2016-2019 và dự kiến trong năm 2020 sau khi tham gia các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất từ chương trình 135 đã có 81 hộ thoát nghèo và cận nghèo. Tính đến giữa tháng 6/2020 địa phương có 377 hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng với số tiền hơn 14,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó từ năm 2016-2020 đã có 3.354 thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho đối tượng hộ nghèo trên địa bàn xã. Ngoài ra, nhiều bồn nước cũng được hỗ trợ cho những hộ nghèo nhằm đảm bảo nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Người dân nghèo cũng được chuyển đổi ngành nghề để phát triển kinh tế.

Cũng từ năm 2016 đến tháng 3/2020 đã có 758 lượt hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện thắp sáng với tổng số tiền hơn 373 triệu đồng.

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,5-3%/năm

Trường hợp gia đình anh A Yam (xã Đăk Rơ Wa) có 4 người, trong đó 2 người con đang đi học. Đất đai ít nên kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào đồng lương ít ỏi của anh từ việc làm thuê, cuốc mướn. Chính vì vậy, kinh tế gia đình vô cùng khó khăn và thuộc diện hộ nghèo tại địa phương.

Tuy nhiên, từ năm 2017-2018 gia đình anh được hỗ trợ nuôi bò luân chuyển từ Chương trình 30a. Cũng nhờ chăm chỉ lao động nên sau 2 năm, kinh tế nhà anh dần ổn định và đã thoát được nghèo.

Tương tự, chị Y Chăm (làng Kon K’Tu, xã Đăk Rơ Wa) chồng mất từ năm 2017. Từ đó, kinh tế gia đình trở nên khó khăn do mất đi trụ cột gia đình. Nhưng nhờ chính quyền các cấp hỗ trợ, cấp bò cho gia đình nên nhà chị đã thoát nghèo, kinh tế dần ổn định.

Bà Y Khiêm – Phó chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Wa cho biết, qua 5 năm thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, nhiều hộ nghèo tại địa phương đã thoát nghèo.

Theo bà Phó chủ tịch Y Khiêm, nhờ các chính sách, chương trình hỗ trợ của Nhà nước đã giúp cho đời sống của các hộ dân ở địa phương ngày càng được nâng cao. Qua đó, cuộc sống của người dân đã ngày càng trở nên ổn định và phát triển. Bên cạnh đó, nhiều hộ gia đình được hỗ trợ vay vốn làm Homestay nhằm phát triển du lịch và kinh tế. Sự hỗ trợ bằng cách này đã mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững, giúp người dân địa phương có hướng thoát nghèo bền vững.  

Cũng theo bà Y Khiêm, trong giai đoạn 2020-2025, xã Đăk Rơ Wa phấn đấu, bình quân mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,5-3%, góp phần đến năm 2023 đạt chỉ tiêu số 10 về thu nhập trong bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, giảm nghèo bền vững. Ngoài ra, đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội… Đồng thời tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ cơ bản, như y tế, giáo dục…

Đây là bài viết tuyên truyền về truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ TTTT.

Sinh viên ngành Chế biến Lâm sản Trường ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Anh Tú

Ngành khát nhân lực vẫn khó tuyển sinh

GD&TĐ - Nông - Lâm nghiệp và Thủy sản, Dịch vụ xã hội, Khoa học cơ bản, KH sự sống, Môi trường và bảo vệ môi trường… là nhóm ngành có nhu cầu nhân lực cao.