Nhà giáo chưa vào biên chế chưa được hưởng phụ cấp thâm niên

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên mầm non của một trường công lập có thâm niên công tác được 8 năm và tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc liên tục 8 năm liền.
Nhà giáo chưa vào biên chế chưa được hưởng phụ cấp thâm niên

Năm 2013 tôi chính thức được vào biên chế. Vậy tính đến thời điểm này, tôi được hưởng phụ cấp thâm niên là bao nhiêu phần trăm? – Nguyễn Thị Trâm (nguyentram***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điều 1Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính-Bộ GD&ĐT - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, một trong những đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đó là: Nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

Còn tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số: 54/2011/NĐ-CP, quy định về điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên: Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.

Còn tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư số: 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH hướng dẫn về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên, mức hưởng phụ cấp thâm niên quy định tại Điều 2, Điều 3 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP: Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

- Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập;

- Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập);

- Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có);

- Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề;

- Thời gian quy định tại các điểm a, b khoản này không bao gồm thời gian quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP.

Căn cứ vào các quy định nêu trên và theo thư bạn viết, chúng tôi có thể hiểu trước năm 2013, bạn là giáo viên hợp đồng và kể từ năm 2013 bạn mới chính thức là giáo viên biên chế.

Do vậy kể từ khi bạn vào biên chế, tính đến nay bạn chưa đủ 5 năm trực tiếp giảng dạy. Do đó bạn chưa đủ điều kiện được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP. Bạn chỉ được hưởng phụ cấp này khi bạn có đủ 5 năm giảng dạy (tính từ thời điểm bạn được vào biên chế).

Khi đó mức phụ cấp thâm niên của bạn sẽ được tính như sau: Nhà giáo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này có thời gian giảng dạy, giáo dục được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định tại Khoản 1 Điều này đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1% (theo Khoản 3 Điều 2 Thông tư số: 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH).

Cô Hiền ân cần chỉ dạy học sinh.

Cô Hiền dạy giỏi

GD&TĐ - Hơn 18 năm gắn bó với nghề, cô Vũ Thị Hiền (Sơn La) được biết đến là một giáo viên dạy giỏi. Bảng thành tích mà cô "sưu tầm" cứ nhiều thêm mỗi ngày.
Ảnh minh họa: ITN

Cùng AI vươn đến ước mơ!

GD&TĐ - Chat GPT thân mến! Vào khoảng cuối năm 2022, bạn đã được công ty OpenAI cho ra mắt và ngay lập tức thu hút sự chú ý trên toàn cầu.