Nghiên cứu đề nghị quản lý trang thông tin điện tử

GD&TĐ - Văn phòng Chính phủ trả lời câu hỏi: Luật Báo chí (sửa đổi) dự kiến được thông qua vào tháng 3/2016 nhưng trong cuộc họp UBTVQH mới đây có ý kiến đề nghị Luật quản lý cả trang thông tin điện tử, vậy dự Luật trình ra Quốc hội có được điều chỉnh theo hướng này không?
Nghiên cứu đề nghị quản lý trang thông tin điện tử

Trả lời:

Hiện nay, hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội đang được điều chỉnh bởi Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 174/2013/NĐ-CP. 

 Để bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của công dân, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với các sản phẩm thông tin nêu trên, tiếp thu ý kiến UBTVQH, dự thảo Luật đang được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số quy định phù hợp với đặc điểm của trang thông tin điện tử tổng hợp và thông tin có tính chất báo chí trên mạng xã hội.