Nghệ An ban hành tiêu chí lựa chọn Sách giáo khoa lớp 1

Nghệ An ban hành tiêu chí lựa chọn Sách giáo khoa lớp 1

Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa do UBND tỉnh Nghệ An ban hành gồm 4 tiêu chí và 16 chỉ báo. 

Tiêu chí đầu tiên, Sách giáo khoa phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Nội dung đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương và cộng đồng dân cư. Cấu trúc, nội dung sách giáo khoa có tính mở, tính mềm dẻo, tính phân hóa cao, có thể điều chỉnh phù hợp với nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương.

Việc lựa chọn sách giáo khoa phải phù hợp với việc học của học sinh, đảm bảo tính cơ bản, khoa học, hiện đại, thiết thực, dễ hiểu, dễ sử dụng, đảm bảo các yêu cầu cần đạt của chương trình.

Về hình thức trình bày cần cân đối, hài hoà giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mỹ, tạo được sự hứng thú và phù hợp với đặc trưng môn học và phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh.

Nghệ An ban hành tiêu chí lựa chọn Sách giáo khoa lớp 1 ảnh 1
Các trường học tại Nghệ An sẽ hoàn thành quyết định chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 - 2021 trước ngày 1/5

Sách giáo khoa cũng phải thuận lợi đối với giáo viên. Các chủ đề, bài học trong sách giáo khoa chú trọng tới việc thực hiện tích hợp kiến thức nội môn, liên môn; được thiết kế, trình bày phong phú, đa dạng với nhiều hoạt động, tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học gắn kết với thực tiễn cuộc sống.

Cấu trúc sách giáo khoa tạo điều kiện để nhà trường, tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế hoạch giáo dục, hoạt động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học.

Cuối cùng, sách giáo khoa phải phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông. Các nhà trường cần xem xét nội dung của sách giáo khoa đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác của cơ sở giáo dục. 

Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho sách giáo khoa đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác sử dụng phù hợp với điều kiện của cơ sở giáo dục. Đồng thời cấu trúc sách giáo khoa có thể giúp nhà trường và giáo viên chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo điều kiện của từng trường, từng địa phương dưới sự hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục.

Ông Nguyễn Hồng Hoa – Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học – Sở Giáo dục và đào tạo cho biết: Trước đó, Sở lấy ý kiến của từng trường tiểu học và Phòng GD&ĐT các huyện thành thị về việc lựa chọn sách giáo khoa. Bộ tiêu chí lựa chọn Sách giáo khoa được UBND tỉnh thông qua cũng làm rõ, cụ thể hóa văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, là cơ sở giúp các nhà trường thuận lợi trong việc quyết định bộ sách phù hợp với thực tiễn. Dựa vào bộ tiêu chí này, trước ngày 1/5, Hội đồng các trường cũng sẽ họp để lựa chọn ra bộ sách giáo khoa cuối cùng cho năm học 2020 – 2021. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ