Ngắm thảm hoa khổng lồ tại Bỉ

Ngắm thảm hoa khổng lồ tại Bỉ
Ngắm thảm hoa khổng lồ tại Bỉ ảnh 1
Ngắm thảm hoa khổng lồ tại Bỉ ảnh 2
Ngắm thảm hoa khổng lồ tại Bỉ ảnh 3

Ngắm thảm hoa khổng lồ tại Bỉ ảnh 4

Ngắm thảm hoa khổng lồ tại Bỉ ảnh 5
Ngắm thảm hoa khổng lồ tại Bỉ ảnh 6

Phương Hà (Theo Xinhua)