Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong ngành Giáo dục

GD&TĐ - Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.