Nâng cao nhận thức phòng cháy chữa cháy trong trường học

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Mục đích của kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn về PCCC tại các nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu, cơ quan tổ chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy;

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện công tác PCCC&CNCH tại các nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố; phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ xảy ra, đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn tính mạng con người.

Sở đặt ra yêu cầu với các đơn vị: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy được tổ chức với nhiều hình thức, phù hợp với nội dung và đối tượng đảm bảo yêu cầu thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Hàng năm 100% các cơ sở giáo dục tổ chức, tuyên truyền triển khai thực hiện các văn bản pháp luật về phòng cháy, chữa cháy đạt hiệu quả cao.

Các nội dung thực hiện gồm: Phối hợp với Công an Thành phố tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức, pháp luật PCCC, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; lãnh đạo các nhà trường và cán bộ làm công tác chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về PCCC.

Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động ngoại khóa về PCCC&CNCH cho học sinh theo từng cấp học tại các nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố. Đặc biệt quan tâm đến rèn luyện kỹ năng PCCC, kỹ năng phòng chống ngạt khói, thoát nạn và cứu người khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra và tự kiểm tra an toàn PCCC nhằm chủ động, kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại thiếu sót về công tác PCCC tại các nhà trường, cơ sở giáo dục.

Xây dựng, củng cố các phương án chữa cháy đối với các nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố theo quy định; tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các quận, huyện, thị xã (đặc biệt là các nhà trường, cơ sở giáo dục trọng điểm, có nguy cơ xẩy ra cháy cao) có sự phối hợp và tham gia của nhiều lực lượng.

In, phát tờ gấp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về PCCC, khuyến cáo, cảnh báo về PCCC phù hợp với từng đối tượng giáo viên, học sinh các cấp học trong các nhà trường và cơ sở giáo dục.

Tổ chức giảng dạy lồng ghép tài liệu “Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ” cho học sinh theo cấp học (tài liệu đã được Công an Thành phố biên soạn và thẩm định dùng cho cấp mầm non, tiểu học; cấp THCS và cấp THPT).

Kinh phí để thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ, hỗ trợ của các chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; các nguồn kinh phí hợp pháp khác; nguồn tài chính hợp pháp của các cơ sở giáo dục ngoài công lập và các cơ quan, tổ chức cá nhân khác có liên quan.

Ảnh: NTH

Công chúa Chích Bông

GD&TĐ - Công chúa nhỏ của mẹ! Chúng ta sẽ bắt đầu từ hành trình mẹ thai nghén con, công chúa nhé.