Nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên các cơ sở đào tạo giáo viên

GD&TĐ - Đây là chủ đề Hội thảo do Cục Nhà giáo và  Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (Bộ GD&ĐT) phối hợp với Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, trường ĐH Đồng Tháp, trường ĐH Tây Bắc tổ chức tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 hôm nay (10/12).
(ảnh minh họa: Internet)
(ảnh minh họa: Internet)

Dự Hội thảo có ông Hoàng Đức Minh - Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý cơ sở Giáo dục (Bộ GD&ĐT), ông Nguyễn Văn Tuyến - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cùng đại diện các trường Đại học trong cả nước.

Hội thảo tập trung trao đổi các vấn đề: Tính cấp thiết, vấn đề nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên; phân tích đánh giá thực trạng năng lực nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giảng viên trong các cơ sở đào tạo giáo viên hiện nay, đặc biệt là phương pháp dạy học đáp ứng nhu cầu phát huy tính chủ động sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học của sinh viên; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của các giảng viên, các cơ sở đào tạo giáo viên về thực trạng công tác nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên...

Theo ông Nguyễn Văn Tuyến - Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 luôn chú trọng công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực, nhưng đứng trước những thách thức cơ hội mới. 

Trong bối cảnh khu vực và thế giới luôn có những biến đổi to lớn do tác động mang tính hai mặt của quá trình toàn cầu hóa ngày càng gia tăng mạnh mẽ, đòi hỏi cần có những nhìn nhận và đánh giá đúng thực trạng của nhà trường. Để hoàn thành nhiệm vụ trên cần thiết phải tiến hành xây dựng chiến lược phát triển nhà trường một cách toàn diện, khoa học, khả thi và hướng tới hội nhập quốc tế.

Tại Hội thảo, tham luận của PGS.TS Nguyễn Thị Tính - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã chỉ ra những mặt yếu kém về nghiệp vụ sư phạm của các giảng viên trẻ đồng thời đề xuất: Cần tăng cường bồi dưỡng đào tạo lại đội ngũ giáo viên; bổ sung và hoàn thiện lại giáo trình; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học,và tư vấn hướng dẫn người học.

Ảnh minh họa ITN.

Nền tảng quan trọng

GD&TĐ - Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện về công nghệ hay mạng, mà phải là quá trình cá nhân hóa.