Nâng cao năng lực giáo viên dạy môn tích hợp

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Cử tri tỉnh Bắc Kạn có kiến nghị liên quan đến đào tạo, tập huấn cho giáo viên (GV) về dạy tổ hợp môn Tự nhiên và Xã hội trong Chương trình lớp 6 thuộc Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.
Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Chương trình GDPT 2018 cấp THCS có môn Khoa học tự nhiên được tích hợp từ các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học; môn Lịch sử và Địa lý được tích hợp từ các các môn Lịch sử, Địa lý nhằm tạo thuận lợi cho việc khai thác các nội dung dạy học cụ thể một cách toàn diện từ nhiều khía cạnh.

Chương trình môn Lịch sử và Địa lý bao gồm phân môn Lịch sử và phân môn Địa lý. Mỗi phân môn được thiết kế theo mạch nội dung riêng, trong đó nhiều nội dung dạy học liên quan được bố trí gần nhau để hỗ trợ nhau; nội dung Lịch sử tích hợp trong những phần phù hợp của nội dung Địa lý và ngược lại.

Chương trình môn Khoa học tự nhiên bao gồm các chủ đề: Chất và sự biến đổi của chất, Vật sống, Năng lượng và sự biến đổi, Trái đất và Bầu trời. Các chủ đề được sắp xếp chủ yếu theo logic tuyến tính, có kết hợp ở mức độ nhất định với cấu trúc đồng tâm, đồng thời có một số chủ đề liên môn, tích hợp nhằm hình thành các nguyên lý, quy luật chung của thế giới tự nhiên.

Xác định đây là những môn học mới, Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn các nhà trường, căn cứ tình hình đội ngũ GV, hiệu trưởng phân công GV dạy học các nội dung phù hợp với năng lực chuyên môn.

Việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh được Bộ hướng dẫn, tập huấn từ nhiều năm qua (Công văn 5555, Công văn 4612) và điều này tiếp tục được áp dụng khi dạy học theo chương trình mới. Từ chương trình hiện hành, việc khai thác các nội dung bài học ở nhiều khía cạnh theo hướng tích hợp (kiến thức địa lý trong các bài lịch sử và ngược lại; kiến thức Hóa học, Sinh học trong các bài Vật lí và ngược lại) được triển khai từ nhiều năm qua.

Như vậy, đối với mỗi GV, việc dạy học những nội dung phù hợp với chuyên môn không có  thay đổi lớn so với chương trình hiện hành. Việc thay đổi chủ yếu nằm ở kế hoạch giáo dục của nhà trường (phân công GV, xếp thời khóa biểu), đã được Bộ hướng dẫn tại Công văn số 5512, Công văn số 2613, Công văn số 3699.

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng GV đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT mới, từ năm 2019 đến nay, Bộ GD&ĐT đã triển khai biên soạn tài liệu và tập huấn cho GV cốt cán cả nước các mô-đun bồi dưỡng cho GV về Chương trình GDPT (do Chương trình ETEP phối hợp với các trường ĐH Sư phạm và các đơn vị liên quan đảm nhiệm).

Triển khai Chương trình GDPT mới, tuy ban đầu có những khó khăn do quen với việc 1 GV dạy 1 môn và xếp thời khóa biểu chia đều số tiết/tuần nhưng qua một thời gian thưc hiện, Bộ đã kiểm tra, chỉ đạo điểm và nhân rộng, đến nay cơ bản được các trường thực hiện đáp ứng yêu cầu.

Về lâu dài, GV sẽ được đào tạo, bồi dưỡng để đảm nhận cả môn Khoa học tự nhiên để không chỉ thuận lợi trong tổ chức dạy học mà quan trọng hơn là GV có đủ năng lực tổ chức cho học sinh khám phá kiến thức tự nhiên đúng với sự đa dạng, tích hợp của các hiện tượng, quá trình, quy luật của tự nhiên.