Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu mới

GD&TĐ - Cử tri Thành phố Hải Phòng kiến nghị cần có giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ nhà giáo đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới.
Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Trước những yêu cầu đổi mới giáo dục đòi hỏi rất nhiều ở đội ngũ nhà giáo, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã quan tâm chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng được yêu cầu mới, cụ thể:

Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và triển khai các đề án đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”; Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030”; Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025”.

Các đề án này đã và đang được Bộ GD&ĐT, địa phương triển khai theo đúng lộ trình, từng bước chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng ban hành các Chương trình bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông để giáo viên được bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm làm căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức và biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng; từ đó nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, nâng cao mức độ đáp ứng của đội ngũ đối với yêu cầu phát triển giáo dục.

Bộ GD&ĐT đã ban hành các văn bản để triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 như: Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy Tin học và Công nghệ ở tiểu học, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý ở THCS; quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên; Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Hiện tại, Bộ GD&ĐT đang tiếp tục rà soát, nghiên cứu các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ