Nam 5 năm, nữ 3 năm công tác tại vùng ĐBKK thì được hưởng phụ cấp thu hút

GD&TĐ - Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác tại vùng ven biển đặc biệt khó khăn thuộc các trường nằm trên địa bàn các xã khó khăn của tỉnh Thanh Hóa viết thư hỏi:
Nam 5 năm, nữ 3 năm công tác tại vùng ĐBKK thì được hưởng phụ cấp thu hút

I). Chúng tôi là giáo viên, văn thư đang hợp đồng dài hạn nhưng chưa được trả bất cứ khoản phụ cấp thu hút nào như vậy có đúng với NĐ 116/2010/NĐ-CP hay không?

II). Giáo viên, công nhân viên đã công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn từ từ 3 năm trở lên (đối với nữ) và 5 năm trở lên (đối với nam) nhưng vẫn không được hưởng hưởng trợ cấp lần đầu như vậy đúng hay sai?

* Trả lời:

I). Nếu các bạn đảm bảo đầy đủ các yếu tố cần thiết được quy định tại điều 1, điều 2 Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thì không có lý do gì các bạn lại không được hưởng chế độ phụ cấp thu hút được quy định tại điều 4 Nghị định này.

II). Theo điều 6 Nghị định này quy định: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau:

1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung;

2. Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình;

3. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy nếu đúng các bạn đang công tác tại vùng có điều kiện xã hội đặc biệt khó khăn được Nhà nước công nhận thì các bạn hoàn toàn đủ điều kiện hưởng chế độ phụ cấp thu hút, trợ cấp lần đầu. 

Trong trường trường hợp các bạn chưa được hưởng, các bạn có thể kiến nghị với nhà trường, phòng GD&ĐT, phòng Nội vụ để được giải đáp thỏa đáng.

Ảnh minh họa/INT

Cuộc chiến nước sạch

GD&TĐ - Liên Hợp Quốc cảnh báo, nguồn nước của thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng do việc tiêu thụ nước vô tội vạ và phát triển quá mức như hiện nay.