rssheader

24/04/2021

Hội nghị giao ban quản lý tài nguyên và môi trường khu vực phía Nam được tổ chức ở Tây Ninh

Vũ Kiên - 09/07/2019, 21:21 GMT+07 | Môi trường
Họp công tác chuẩn bị cho Hội nghị giao ban quản lý tài nguyên và môi trường khu vực phía Nam tổ chức ở Tây Ninh Họp công tác chuẩn bị cho Hội nghị giao ban quản lý tài nguyên và môi trường khu vực phía Nam tổ chức ở Tây Ninh

Mục đích nhằm đánh giá kết quả đạt được, thảo luận, đưa ra các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đang là điểm nghẽn, rào cản đối với phát triển KT - XH các địa phương, của vùng.

Đồng thời, xác định những vấn đề lớn trong hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, môi trường và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung ưu tiên của ngành trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và các năm tiếp theo. 

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên nhấn mạnh: “Hội nghị sẽ dành phần lớn thời gian để giải đáp các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình triển khai nhiệm vụ quản lý tài nguyên và môi trường”.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm