Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Lưu ý giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2019-2021

Hải Bình - 22/05/2019, 11:43 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Mục đích nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục ATGT trong các cơ sở giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh, sinh viên (HSSV) khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông.

Trong kế hoạch này, Bộ GD&ĐT yêu cầu bám sát nội dung, yêu cầu của Chỉ thị số 18-CT/TW, kết hợp giáo dục chính khóa với các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép giáo dục ATGT với các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của Ngành và các hoạt động của nhà trường.

Phát huy vai trò của cấp ủy, Ban giám hiệu và các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ATGT cho cán bộ, viên chức, HSSV.

Tổ chức thực hiện các giải pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả không phô trương hình thức, lãng phí.

Về nội dung phổ biến, tuyên truyền, giáo dục giai đoạn 2019-2021, Bộ GD&ĐT lưu ý giáo dục HSSV nắm vững các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, với các nội dung trọng tâm liên quan đến bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Hình thức tổ chức gồm: Tuyên truyền thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, diễn đàn, tọa đàm, tổ chức ngày hội, các hội thi tìm hiểu Luật giao thông, sân khấu hóa các hoạt động; thông qua các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội; thông qua hệ thống phát thanh nội bộ...;

Tuyên truyền, giáo dục lồng ghép, tích hợp qua các giờ giảng dạy chính khóa, thông qua các hoạt động ngoại khóa; đặc biệt chú trọng mở rộng tuyên truyền tới các bậc cha mẹ học sinh;

Tuyên truyền trực quan thông qua: Xây dựng hệ thống panô, áp phích, băng rôn, tờ rơi, khẩu hiệu, trang thông tin của các cơ sở giáo dục...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm