Lào Cai: Huyện Bắc Hà chỉ đạo bảo đảm an toàn cho học sinh dịp hè

GD&TĐ - Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong các đơn vị trường học và tổ chức tốt các hoạt động vui chơi cho trẻ em, học sinh thời gian nghỉ hè, UBND huyện Bắc Hà đã chỉ đạo các đơn vị triển khai một số nội dung.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các đơn vị trường học phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức tốt ngày Quốc tế Thiếu nhi; bàn giao thiếu nhiên nhi đồng về nghỉ hè sinh hoạt tại địa phương.

Các tổ chức đoàn thể phối hợp với Đoàn xã tổ chức tốt các buổi sinh hoạt hè phù hợp với nhu cầu, lứa tuổi học sinh như: Văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; giáo dục kỹ năng sống, trọng tâm là các nhóm kỹ năng tự bảo vệ, tự chăm sóc bản thân, vệ sinh cá nhân, kỹ năng giao tiếp, ứng xử…

Tổ chức các hoạt động truyền thông bảo vệ trẻ em, trọng tâm là phòng chống đuối nước, xâm hại, bạo lực, tệ nạn xã hội đối với trẻ em nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và gia đình về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Phân công cán bộ xã, thị trấn phối hợp với các trường học bảo vệ cơ sở vật chất trong hè, đặc biệt là các điểm trường ở các thôn, bản. Rà soát cơ sở vật chất trường lớp học, huy động các nguồn lực tiến hành sửa chữa nhỏ các điểm trường xuống cấp, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ năm học mới.

Kiểm tra, giám sát việc triển khai tổ chức các hoạt động trong hè cho trẻ em, học sinh và quản lý việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường…

Với Phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường học thực hiện tốt công tác bàn giao bảo vệ cơ sở vật chất trường lớp trong dịp hè; bàn giao cụ thể thanh thiếu nhi cho tổ chức Đoàn xã để quản lý và triển khai các hoạt động hè cho các cháu thiếu niên nhi đồng.

Chỉ đạo các đơn vị trường tuyên truyền, quán triệt học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT, giáo dục ý thức, hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông;

Tuyệt đối không tập trung học sinh để tổ chức dạy thêm, học thêm, dạy trước chương trình trong thời gian nghỉ hè; duy trì mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và địa phương nơi học sinh cư trú để thường xuyên nắm bắt thông tin về học sinh trong thời gian nghỉ hè 2022.

Tăng cường kiểm tra công tác quản lý dạy thêm, học thêm; kiên quyết chấn chỉnh, xử lý sai phạm…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ