Lào Cai hoàn thành phê duyệt danh mục sách giáo khoa mới lớp 3, 7, 10

GD&TĐ -UBND tỉnh Lào Cai đã có quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10 chương trình GDPT 2018 sử dụng trong cơ sở giáo dục tỉnh Lào Cai năm học 2022-2023.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, đối với môn Âm nhạc gồm 4 đầu sách: Âm nhạc 10, Chuyên đề học tập Âm nhạc 10 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, NXB Giáo dục Việt Nam; Âm nhạc 10, Chuyên đề học tập Âm nhạc 10 bộ Cánh Diều, NXB Đại học Huế;

Với sách Mỹ thuật gồm 11 đầu sách: Mỹ thuật 10 Hội họa, Thiết kế thời trang, Đồ họa tranh in, Điêu khắc, Kiến trúc, Lý luận và lịch sử mỹ thuật, Thiết kế đồ họa, Thiết kế mỹ thuật đa phương tiện, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh, Chuyên đề tập Mỹ thuật 10, tất cả đều thuộc bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, NXB Giáo dục Việt Nam.

Về sách Giáo dục Quốc phòng và An ninh gồm 2 đầu sách: Giáo dục Quốc phòng và An ninh 10 của Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Giáo dục Quốc phòng và An ninh 10 của NXB Giáo dục Việt Nam.

Như vậy, đến nay UBND tỉnh Lào Cai đã hoàn thành xong các phê duyệt danh mục sách giáo khoa mới lớp 3, 7, 10 chương trình GDPT 2018 sử dụng trong các cơ sở giáo dục tỉnh Lào Cai năm học 2022-2023.UBND tỉnh Lào Cai.