Lần đầu trình diễn tên lửa chống hạm Moskit mang đầu đạn hạt nhân
Lần đầu trình diễn tên lửa chống hạm Moskit mang đầu đạn hạt nhân
Lần đầu trình diễn tên lửa chống hạm Moskit mang đầu đạn hạt nhân
Lần đầu trình diễn tên lửa chống hạm Moskit mang đầu đạn hạt nhân
Lần đầu trình diễn tên lửa chống hạm Moskit mang đầu đạn hạt nhân
Lần đầu trình diễn tên lửa chống hạm Moskit mang đầu đạn hạt nhân
Lần đầu trình diễn tên lửa chống hạm Moskit mang đầu đạn hạt nhân
Lần đầu trình diễn tên lửa chống hạm Moskit mang đầu đạn hạt nhân
Lần đầu trình diễn tên lửa chống hạm Moskit mang đầu đạn hạt nhânLần đầu trình diễn tên lửa chống hạm Moskit mang đầu đạn hạt nhânLần đầu trình diễn tên lửa chống hạm Moskit mang đầu đạn hạt nhânLần đầu trình diễn tên lửa chống hạm Moskit mang đầu đạn hạt nhânLần đầu trình diễn tên lửa chống hạm Moskit mang đầu đạn hạt nhânLần đầu trình diễn tên lửa chống hạm Moskit mang đầu đạn hạt nhânLần đầu trình diễn tên lửa chống hạm Moskit mang đầu đạn hạt nhânLần đầu trình diễn tên lửa chống hạm Moskit mang đầu đạn hạt nhân9

Lần đầu trình diễn tên lửa chống hạm Moskit mang đầu đạn hạt nhân

GD&TĐ - Động thái mới nhất của Nga được cho là nhằm gửi tín hiệu răn đe mạnh mẽ tới phương Tây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ