Làm rõ thông tin "hơn 30 tỷ đồng tiền thuế có thể bốc hơi"

GD&TĐ - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh trên báo Phụ nữ online qua bài viết "Hơn 30 tỷ đồng tiền thuế có thể bốc hơi".
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Trước đó, ngày 9/9/2015, báo Phụ nữ điện tử, cơ quan ngôn luận của Hội liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh có bài "Hơn 30 tỷ đồng tiền thuế có thể bốc hơi" phản ánh một số vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm bà Đỗ Ngọc Dung (công chức Cục Kiểm tra sau thông quan, Tổng cục Hải quan) và việc trì hoãn thu thuế, phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Việt Nam Samho.

Về việc này, Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan kiểm tra, làm rõ nội dung báo Phụ nữ điện tử nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 15/10/2015.