Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Lâm Đồng giải thể 1 trường THPT

24/11/2018, 11:51 GMT+7 | Giáo dục

Lý do giải thể: Hoạt động không hiệu quả, chất lượng tuyển sinh thấp và không đạt chì tiêu được giao.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Uy ban Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và UBND thành phô Đà Lạt tiên hành các thủ tục giải thê đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật.

Chánh Văn phòng ƯBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Thường vụ Tình đoàn; Chủ tịch Ủy ban Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt; Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phù Đổng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đinh này.

Theo Sở GD&ĐT Lâm Đồng

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm