rssheader

30/11/2020

Triển khai cho vay để trả lương ngừng việc cho người lao động

Anh Quang - 23/10/2020, 21:57 GMT+07 | Kinh tế - Xã hội
Quang cảnh hội nghị. Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với sự tham của các Phòng tín dụng Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) các tỉnh, thành phố. Cùng tham dự còn có các tổ chức, ban ngành liên quan.

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam Dương Quyết Thắng và Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh đồng chủ trì hội nghị.

Trên cơ sở tình hình triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, bao gồm một số nội dung chính như:

Mở rộng hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp động lao động, nghỉ việc không hưởng lương tại “cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông” gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19,

Nội dung Nghị quyết và Quyết định sửa đổi, bổ sung cắt giảm các điều kiện và quy trình, tạo điều kiện cho người lao động và doanh nghiệp tiếp cận được gói hỗ trợ 16.000 tỷ đồng...

Nghị quyết: Bỏ quy định doanh nghiệp đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động; Bỏ quy định giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc;

Bổ sung quy định, người sử dụng lao động trực tiếp lập hồ sơ vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội; tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay theo quy định.

Quyết định sửa đổi các nội dung về thời gian hỗ trợ người lao động và hỗ trợ doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc

Ngoài ra, bãi bỏ quy định về các hồ sơ, thủ tục trình xác nhận tại cấp huyện, cấp tỉnh.

Đáng chú ý, quy định người sử dụng lao động chịu trách nhiệm kê khai trung thực các nội dung, thông tin cần thiết, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin kê khai, trực tiếp gửi hồ sơ tới NHCSXH để phê duyệt hồ sơ vay nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay để trả lương ngừng việc cho người lao động theo đúng kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá 03 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động theo Nghị quyết 154/NQ-CP và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg.

Phát biểu tại nghị, ông Dương Quyết Thắng nhấn mạnh vai trò của NHCSXH trong việc hỗ trợ các đối tượng chính sách. Hoạt động tín dụng của NHCSXH đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Ông Dương Quyết Thắng phát biểu tại hội nghị.


Nghị quyết 154/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg có cơ chế mở và thoáng hơn, trong đó giao quyền tự chịu trách nhiệm cho doanh nghiệp trong việc xác định đúng đối tượng có đủ điều kiện về nội dung và mục đích vay vốn.

Để vượt dịch Covid, Chính phủ đã có quyết sách vừa hỗ trợ người lao động, vừa cho doanh nghiệp vay để chi trả tiền lương cho người lao động phải ngừng việc. Đây là chủ trương chính sách lớn, vì vậy nhiệm vụ trong thời gian tới cần tổ chức thực hiện tốt chương trình tín dụng mới này. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cho người lao động, người sử dụng lao động hiểu biết rõ hơn về chính sách hỗ trợ.

Sau gần 7 tháng triển khai thực hiện gói hỗ trợ an sinh theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho thấy, đây là chủ trương, quyết định rất nhân văn và có ý nghĩa sâu sắc của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ và cùng doanh nghiệp, người dân, góp phần khắc phục khó khăn, vượt qua đại dịch, ổn định sản xuất, đời sống.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm