Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Kiểm tra công tác phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên trường đào tạo sư phạm vào tháng 9, 10/2020

Hải Bình - 09/04/2020, 13:46 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Theo đó, kiểm tra tại các cơ sở giáo dục đại học miền Bắc và miền Trung (3 đơn vị) vào tháng 9/2020; kiểm tra tại các cơ sở giáo dục đại học miền Nam (3 đơn vị) vào tháng 10/2020;

Thành phần đoàn kiểm tra gồm đại diện lãnh đạo, chuyên viên Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Thanh tra Bộ và các Vụ/Cục liên quan.

Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra tại các cơ sở giáo dục đại học có ngành, khoa sư phạm trong việc thực hiện cam kết về phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên và thực hiện các quy định đã ban hành về công tác phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học. Kiểm tra hồ sơ công chức, viên chức của cán bộ, giảng viên (các văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng thường xuyên dành cho cán bộ, giảng viên và các tài liệu liên quan);

Khảo sát, xin ý kiến cán bộ, giảng viên về một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học;

Xây dựng báo cáo về việc kiểm tra công tác phát triển cán bộ, giảng viên của từng cơ sở giáo dục đại học có ngành, khoa sư phạm và báo cáo tổng hợp chung về việc kiểm tra công tác phát triển cán bộ, giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học có ngành, khoa sư phạm.

Mục đích nhằm kiểm tra công tác phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên theo các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành của các cơ sở giáo dục đại học có ngành, khoa sư phạm; phát hiện các bất cập trong công các phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên và việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên. Từ đó, điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng mới văn bản quy phạm pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học có ngành, khoa sư phạm.


Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm