Kiểm soát chặt chẽ tình trạng học sinh bỏ học

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Chỉ tiêu đặt ra là tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi cấp THCS năm 2019 đạt trên 90%. Tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở cấp THCS đến năm 2020 đạt trên 91,5%. Tỷ lệ học sinh lớp 9 vào lớp 10 cấp THPT năm học 2019-2020 đạt trên 81,6%. Tỷ lệ duy trì sĩ số năm học 2019-2020 với học sinh THCS đạt trên 99,4%; học sinh THPT đạt trên 99%.

Đối tượng huy động gồm: Học sinh cuối năm học 2018-2019 (tháng 5/2019); học sinh trúng tuyển vào lớp 6, lớp 10 năm học 2019-2020; số học sinh bỏ học các năm học trước; số học sinh chuyển đến trong hè và đầu năm học 2019-2020.

Theo kế hoạch, Sở GD&ĐT kiểm soát chặt chẽ tình trạng học sinh bỏ học năm học 2019-2020 qua 2 giai đoạn, cụ thể:

Giai đoạn 1: Từ đầu năm học 2019-2020 đến hết học kì 1 năm học 2019-2020; giai đoạn 2: Từ đầu học ki II đến hết năm học 2019-2020.

Một trong những giải pháp là thực hiện hiệu quả các hoạt động trong ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường” bằng nhiều biện pháp thiết thực, không phô trương, hình thức nhằm nâng cao nhận thức các tầng lớp nhân dân về việc đưa con em đến trường, lớp học đúng độ tuổi; nắm chắc và cập nhật kịp thời số học sinh trong độ tuổi đi học để có kế hoạch huy động ngay từ thời gian tựu trường của năm học mới.

Lấy tháng 8, 9 thực hiện hành động với khẩu hiệu “Huy động tối đa học sinh đến trường” trở thành hành động lan tỏa trong toàn xã hội, để các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân hưởng ứng.

Tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, hội khuyến học tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc vận động học sinh trong độ tuổi đến trường, tạo điều kiện cho con em đi học đầy đủ; phối hợp với ban, ngành, đoàn thể các cấp khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quá trình huy động học sinh đến trường và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.

Chủ động xây dựng các giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng chương trình và tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tăng cường phụ đạo học sinh yếu kém, chống học sinh lưu ban, bỏ học. Thường xuyên tổ chức các hội nghị chuyên đề, kịp thời bàn các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, quản lý chất lượng giờ dạy, động viên học sinh đến lớp; chú ý học sinh có nguy cơ bỏ học, phân tích nguyên nhân để có giải pháp duy trì sĩ số trong nhà trường hiệu quả…