Không tiếp nhận các báo cáo tự đánh giá thiếu chất lượng

GD&TĐ - Trong công tác tự đánh giá, không tiếp nhận các báo cáo tự đánh giá thiếu chất lượng như không đúng thể thức, tự đánh giá không đúng thực chất theo mô tả, kể hoạch cải tiến chất lượng thiếu tính khả thi.
Không tiếp nhận các báo cáo tự đánh giá thiếu chất lượng

Đây là một giải pháp của Sở GD&ĐT Gia Lai trong kế hoạch, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục qua hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Giải pháp này nhằm tăng cường trách nhiệm của các phòng GD&ĐT, cán bộ quản lý nhà trường trong việc tổ chức tự đánh giá, lập báo cáo tự đánh giá của cơ sở giáo dục.

Với việc tổ chức công tác đánh giá ngoài, giải pháp của Sở là: Trong kế hoạch tổ chức đánh giá ngoài, ngoài việc kiểm tra hồ sơ, thông tin minh chứng, trao đổi, phỏng vấn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, kiểm tra cơ sở vật chất..., đoàn đánh giá ngoài tổ chức dự giờ giáo viên, quan sát hoạt động của học sinh.

Hoạt động trên để đảnh giá chính xác hiệu quả giáo dục ở các tiêu chí định tính, định lượng của tiêu chuẩn 5 thuộc ngành học mầm non. Hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng chuyên môn, hiệu quả, chất lượng giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh; qua việc đánh giá các mục tiêu cụ thể đã nêu.

Bên cạnh đó, đoàn đánh giá ngoài chủ động giám sát, hỗ trợ các cơ sở giáo dục thực hiện cải tiến chất lượng giáo dục; tổ chức tốt công tác kiểm tra (hậu kiểm) đối với các cơ sở giáo dục đã được đánh giá ngoài...

Ảnh: CNN.

Thông tin mới nhất về bão Mawar

GD&TĐ - Ngày 28/5, cơ quan thời tiết Philippines cho biết bão Mawar (có tên Betty ở Philippines) đã giảm tốc khi đi qua biển nước này.