Không dùng hình bác sĩ để quảng cáo bán hàng đa cấp từ 20/6

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Nghị định số 18 năm 2023 của Chính phủ có hiệu lực từ 20/6, cấm dùng hình ảnh của bác sĩ để bán hàng đa cấp.
Không dùng hình bác sĩ để quảng cáo bán hàng đa cấp từ 20/6

Từ 20/6, Nghị định số 18 năm 2023 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có hiệu lực.

Nghị định này quy định doanh nghiệp bán hàng đa cấp không cung cấp thông tin về thực phẩm bằng hình thức sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế, thư cảm ơn, lời cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế.

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp cũng không được cung cấp thông tin về thực phẩm có nội dung đăng tải, dẫn, trích dẫn hoặc nêu ý kiến người bệnh mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh.

Nghị định số 18 bổ sung thêm điều kiện, trường hợp tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp là doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên hoặc cổ đông, tất cả các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Các đơn vị trên, phải có thời gian hoạt động bán hàng đa cấp trong thực tế tối thiểu là 3 năm liên tục ở một nước, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nghị định cũng bổ sung quy định doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương trong trường hợp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên phạm vi toàn quốc.