rssheader

23/01/2021

Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh

Hà Nguyên - 10/11/2018, 09:25 GMT+07 | Khoa học
Hội thảo đưa ra nhiều giải pháp và kiến nghị về ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh Hội thảo đưa ra nhiều giải pháp và kiến nghị về ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh

Ngoài 3 báo cáo ở phiên toàn thể gồm nghiên cứu về Mở rộng quy mô hệ thống phản ứng sinh học hiếu khí của GS Chen Yaw Chiu, ĐH Công nghệ Ming Chi (Đài Loan), GS Fabien Ferrero (ĐH Côte D'Azur, Cộng hòa Pháp) với kết quả nghiên cứu mới về Công nghệ mạng không dây năng lượng thấp cho tòa nhà thông minh và báo cáo nghiên cứu về Xây dựng mô hình thực nghiệm xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn – Đà Nẵng của TS Trần Minh Thảo – trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng), hội thảo còn có 40 báo cáo được trình bày tại 4 tiểu ban chuyên môn.

Từ hơn 100 báo cáo khoa học được gửi về, Hội đồng Khoa học phản biện thông qua hệ thống quản lý rất chuyên nghiệp và uy tín của Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN đã chọn được 60 bài báo để in trong tạp chí Khoa học và Công nghệ của ĐH Đà Nẵng.

Các bao cáo tập trung vào các chủ đề: Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm năng lượng và chế tạo thiết bị xanh; Các nghiên cứu thiết kế chế tạo, sử dụng các loại vật liệu thân thiện môi trường; Các nghiên cứu giám sát và điều khiển thông minh; Nghiên cứu các giải pháp thiết kế, qui hoạch, kiến trúc xanh và thông minh; Các nghiên cứu bảo vệ môi trường, giảm thiểu và thích ứng BĐKH;

PGS.TS Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) nhận định: Công trình xanh – Green Buildings phải được hiểu là rất rộng, bao trùm nhiều lĩnh vực không chỉ là các công trình xây dựng nhà cửa, kiến trúc, cầu đường, thủy lợi, thủy điện mà còn là cả một đô thị xanh, khu công nghiệp xanh, nhà máy xanh, thiết bị xanh, tiện nghi xanh, phương tiện xanh, qui hoạch xanh, năng lượng xanh, đất xanh, khí xanh và nước xanh… và tất nhiên kèm theo là phải có thể chế, chính sách đồng bộ trong qui hoạch, thiết kế, chế tạo, thi công trong quản lý, khai thác, qui hoạch hệ thống các tiêu chuẩn, qui trình và cả hệ thống chương trình đào tạo của các chuyên ngành trong đó có các trường đại học.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm