rssheader

27/01/2021

Nỗ lực giảm rác thải nhựa “từ Nguồn tới Biển”

Nguyễn Huy - 14/11/2019, 14:20 GMT+07 | Khoa học
Hội thảo hướng đến giảm rác thải nhựa từ các lưu vực sông ra biển.

Hội thảo hướng đến giảm rác thải nhựa từ các lưu vực sông ra biển.

Trọng tâm của hội thảo là giới thiệu cách tiếp cận từ-Nguồn-tới-Biển (S2S) và lợi ích việc áp dụng cách tiếp cận này để giải quyết các vấn đề cấp bách trong quản lý giữa lưu vực sông và vùng biển.

Hiện trạng quản lý rác thải rắn tại lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và việc áp dụng cách tiếp cận S2S để tìm ra biện pháp giảm ô nhiễm rác thải nhựa do quản lý chưa hiệu quả tại khu vực này.

Phát biểu tại hội thảo, Ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, phương pháp xử lý chất thải rắn từ nguồn đến biển là cách tiếp cận mới trong xử lý chất thải rắn tại các địa phương, tỉnh Quảng Nam cũng đang xem việc giải quyết chất thải rắn là mục tiêu trong phát triển bền vững.

 Ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội thảo.

Vu Gia – Thu Bồn là lưu vực sông lớn thứ chín tại Việt Nam ,với thực trạng ô nhiễm nhựa đang là một vấn đề nhức nhối, Khung quản lý từ- Nguồn-tới-biển đưa ra giải pháp nhằm giảm rác thải trên biển; hạn chế xả thải nhựa từ các lưu vực sông ra biển.

Hội thảo cũng nhấn mạng việc xác định dòng chảy chính về rác thải rắn trong cuộc chiến chống ô nhiễm rác thải nhựa. Trình bày những kết quả ban đầu về đánh giá dòng chảy rác thải rắn khu vực Vu Gia – Thu Bồn. Ngoài ra, câu chuyện Cù Lao Chàm về kiểm toán rác ở cấp hộ gia đình cũng được chia sẻ tại hội thảo.

Trước đó, tháng 12/2016, với sự hỗ trợ của IUCN, UBND TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã ký thỏa thuận hợp tác trong ba năm (2017 – 2020) thí điểm thực hiện “Quản lý Tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và khu vực ven biển Quảng Nam – Đà Nẵng” sử dụng cách tiếp cận từ Đỉnh núi xuống Rạn san hô (R2R).

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm