Khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và các tổ chức sĩ quan biệt phái trong ngành GD&ĐT về việc khen thưởng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh

Đối tượng khen thưởng là các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và tham gia tích cực vào hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Theo đó, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Xét tặng cho các tạp thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ và tổ chức các hoạt động kỷ niệm thuộc phạm vi cơ quan, đơn vị và trong ngành GD&ĐT.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Xét tặng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm cấp Nhà nước.

Tiêu chuẩn khen thưởng với tập thể bao gồm: Tổ chứ triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân tại đơn vị với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, hiệu quả, thu hút được sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân;

Có thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh và các công tác quốc phòng trong ngành GD&ĐT.

Đối với cá nhân: Có phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

Là tấm gương tiêu biểu, có hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong các phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm nói trên; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và các công tác quốc phòng và an ninh trong ngành GD&ĐT.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Bộ GD&ĐT, qua Vụ Giáo dục Quốc phòng trước ngày 28/1/2015.

Ảnh minh họa ITN.

Dấu mốc quan trọng

GD&TĐ - Với Kỳ thi tốt nghiệp THPT, năm 2024 sẽ là dấu mốc quan trọng - Kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối cùng theo Chương trình GDPT 2006.