Khai trừ khỏi Đảng Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hải Trà

GD&TĐ - Trong 2 ngày 16 và 17/5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 15. Ông Trần Cẩm Tú (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương) chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung. Thực hiện kết luận của UBKT Trung ương tại Kỳ họp thứ 13 về việc xem xét, xử lý kỷ luật các tập thể và cá nhân liên quan đến những vi phạm của Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định Cảnh cáo Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025.

Khai trừ ra khỏi Đảng ông Lê Hải Trà (Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh).

Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh Lê Hải Trà. ảnh 1

Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh Lê Hải Trà.

Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Văn Dũng (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).

Cảnh cáo các ông Vũ Bằng (nguyên Bí thư Đảng ủy Cơ quan, nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước); Nguyễn Thành Long (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam); Nguyễn Sơn (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam).