rssheader

25/02/2021

Xây dựng phương án dạy học trực tuyến tại cơ sở giáo dục phổ thông

Hải Bình - 09/11/2020, 06:48 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/INT Ảnh minh họa/INT

Ngành Giáo dục đánh giá kết quả học trực tuyến, qua truyền hình trong thời gian nghỉ dịch để có kế hoạch củng cố lại kiến thức đã học, trang bị kiến thức mới; linh hoạt trong áp dụng các hình thức kiểm tra, xem xét cách thức giảng dạy trong đó tính đến phương án giảng dạy online được triển khai trong thời gian qua.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ GD&ĐT có Công văn số 1061/BGD&ĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian HS nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019 - 2020.

Trong quá trình dạy học trực tuyến, Bộ GD&ĐT tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học trực tuyến, qua truyền hình trong thời gian nghỉ dịch và điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học với giáo dục mầm non, phổ thông. Trên cơ sở đó, Bộ GD&ĐT nghiên cứu và có văn bản hướng dẫn địa phương trong việc tinh giản nội dung dạy học chương trình học kỳ II năm học 2019 - 2020 theo nguyên tắc: Điều chỉnh nội dung dạy học với thời gian còn lại của năm học 2019 - 2020; không tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá vào các bài hoặc nội dung, yêu cầu đã được tinh giản; sử dụng thời gian HS đi học trở lại và thời gian đầu của năm học 2020 - 2021 (nếu cần thiết) để bổ sung các nội dung kiến thức trước khi thực hiện chương trình năm học mới; tổ chức dạy học các môn tự chọn một cách phù hợp, ưu tiên thời gian tối đa để tổ chức dạy học các môn học bắt buộc; tiếp tục tăng cường dạy học qua Internet và trên truyền hình.

Bộ cũng xây dựng và công bố Đề thi tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 làm căn cứ cho giáo viên và HS giảng dạy và ôn tập; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT và phương án xét tuyển sinh đại học năm 2020 bảo đảm gọn nhẹ, an toàn và đánh giá đúng năng lực của HS. 

Sau khi các địa phương cho HS đi học trở lại, Bộ GD&ĐT có nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương, nhà trường rà soát kết quả học tập của từng HS để có kế hoạch hướng dẫn, bổ sung nội dung kiến thức bảo đảm nội dung giáo dục sau khi đã được tinh giản. Bộ GD&ĐT đã có văn bản hướng dẫn cơ sở giáo dục thực hiện việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ kết quả học tập của HS trong học kỳ II năm học 2019 - 2020 sau khi thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019 - 2020 đối với cấp THCS, THPT thực hiện giảm số đầu điểm kiểm tra phù hợp với chương trình đã tinh giản.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, để nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức việc dạy học trực tuyến trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định quản lý tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT để xin ý kiến góp ý rộng rãi. Khi Thông tư được ban hành, việc tổ chức dạy học trực tuyến sẽ được quản lý chặt chẽ hơn, đồng thời quyền lợi học tập cho HS khi tham gia học tập trực tuyến sẽ được bảo đảm và ghi nhận; các cơ sở giáo dục có cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai hoạt động dạy học trực truyến đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nhu cầu học tập của HS.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm