rssheader

30/11/2020

Vương quốc Anh cùng Việt Nam thực hiện mục tiêu quốc tế hóa giáo dục đại học

Bảo Minh - 07/11/2019, 17:33 GMT+07 | Kết nối
Đại diện các trường lãnh đạo của Mạng lưới Giáo dục Đại học Vương quốc Anh - Việt Nam. Đại diện các trường lãnh đạo của Mạng lưới Giáo dục Đại học Vương quốc Anh - Việt Nam.

Mục đích của chuyến đi là để các bên cùng trao đổi, cập nhật về những chiến lược nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực giảng dạy, học tập, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo cùng các cơ hội hợp tác.

Mạng lưới Giáo dục Đại học Vương quốc Anh - Việt Nam được thành lập với mục tiêu là diễn đàn chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, các dự án hợp tác đại học điển hình đang được thực hiện thành công tại Việt Nam, xác định các lĩnh vực hợp tác đại học theo các ưu tiên của hai chính phủ về nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển giáo dục đại học. Đồng thời mạng lưới kỳ vọng sẽ đóng góp ý kiến giúp chính phủ Việt Nam trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và thực thi chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của đoàn tới Vương quốc Anh lần này là cuộc họp của Mạng lưới Giáo dục Đại học Vương Quốc Anh (VQ Anh) - Việt Nam với sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại VQ Anh, Hội đồng Anh tại Việt Nam cùng toàn thể 24 đại biểu từ 15 trường đại học thành viên của mạng lưới.

Tại cuộc họp ngày 5/11, trường Đại học Portsmouth đã được lựa chọn giữ vai trò đồng chủ tịch, đại diện cho đối tác của Anh, cùng với trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đại diện cho đối tác Việt Nam cùng điều hành, thực hiện và triển khai các mục tiêu đề ra của Mạng lưới Giáo dục Đại học Vương quốc Anh - Việt Nam.

Mạng lưới Giáo dục Đại học Vương quốc Anh - Việt Nam chính thức được Phó Giáo sư Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu vào tháng 10/2018 tại Diễn đàn Hợp tác Giáo dục đại học Việt Nam – Vương quốc Anh.

Trong hai năm đầu, với tổng ngân sách hơn 500.000 bảng Anh, mạng lưới cho tới nay đã có 12 dự án hợp tác với sự tham gia của hơn 50 trường đại học, các doanh nghiệp của cả hai quốc gia Việt Nam và Vương quốc Anh, 14 chuyến thăm nghiên cứu tới Vương quốc Anh cho khoảng 80 nhà lãnh đạo và học giả các trường đại học Việt Nam để tạo ra sự đổi mới cho giáo dục đại học và khám phá các mô hình phù hợp và tiềm năng trong các lĩnh vực ưu tiên chính của chương trình quốc tế hóa giáo dục đại học (QTHGDĐH).

Bà Donna McGowan, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam nhấn mạnh vai trò của Mạng lưới Giáo dục Đại học Vương quốc Anh Việt Nam, một sáng kiến của Hội đồng Anh , đồng thời cho rằng. Mạng lưới Giáo dục Đại học Vương quốc Anh- Việt Nam sẽ là nền tảng chung cung cấp các định hướng chiến lược để có những hợp tác hiệu quả giữa các tổ chức và trường đại học của Anh và Việt Nam, cùng nhau hợp tác vì mục đích chung, hướng tới cải thiện chất lượng của giáo dục đại học, tạo niềm tin và sự hiểu biết giữa hai quốc gia.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm