rssheader

28/11/2020

Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, có đủ điều kiện thi đại học?

16/10/2014, 16:10 GMT+07 | Kết nối
Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, có đủ điều kiện thi đại học?
Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội hoặc hoàn cảnh kinh tế, nếu có đủ các điều kiện sau đây đều được tham gia tuyển sinh vào đại học, cao đẳng: Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề (sau đây gọi chung là trung học).

Để được xét tuyển vào đại học, cao đẳng, học sinh An phải thi những môn thi do các trường đại học, cao đẳng công bố.

Ví dụ: học sinh muốn vào học ngành Kĩ thuật Cơ điện tử của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, theo thông báo của trường, muốn vào học ngành này thí sinh phải dự thi vào khối A hoặc A1, trong khi đó khối A dự thi 3 môn là Toán, Vật lí và Hóa học; khối A1 dự thi 3 môn là Toán, Vật lí và Anh văn thì học sinh phải dự thi các môn của 1 trong 2 khối thi trên (theo nguyện vọng của mình) để có điểm xét tuyển.
Theo Cổng TT Chính phủ
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm