rssheader

15/08/2020

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ theo hướng trang trọng, thiết thực

09/07/2020, 12:30 GMT+07 | Kết nối
Tổ chức hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ theo hướng trang trọng, thiết thực Tổ chức hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ theo hướng trang trọng, thiết thực

Công điện số 06/CĐ-LĐTBXH ngày 8/7 của Bộ LĐ-TB&XH đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 2217/KH-LĐTBXH ngày 18/6/2020 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020) theo hướng trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Đảm bảo các điều kiện đưa các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tham dự Gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc được tổ chức tại thủ đô Hà Nội; đồng thời các địa phương tổ chức các hoạt động thiết thực gặp mặt, thăm, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn lại ở địa phương không có điều kiện ra dự Gặp mặt ở thủ đô Hà Nội, phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của địa phương.

Cùng với đó, công điện đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu, yêu cầu và các giải pháp về công tác người có công với cách mạng theo Chỉ thị số 14-CT/TW, trong đó đặc biệt quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực, huy động sự tham của toàn xã hội để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với mục tiêu đến hết năm 2020, 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Giải quyết dứt điểm hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng, với mục tiêu kết thúc việc xem xét, giải quyết hồ sơ tồn đọng vào năm 2020; đồng thời tiếp tục hướng dẫn giải quyết đối với các đối tượng người có công với cách mạng còn vướng mắc tại địa phương.

Hoàn thành hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và việc xóa nghèo đối với hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng.

Hoàn thành việc sửa thông tin trên bia mộ: đối với những mộ liệt sĩ chưa có đủ các thông tin theo quy định. Cụ thể: bia mộ chỉ ghi thông tin đã rõ vào dòng tương ứng; đối với những mộ liệt sĩ không có thông tin hoặc đang khắc chữ "Liệt sĩ vô danh" hoặc "Liệt sĩ không xác định được danh tính",... thì trên bia mộ ghi "Liệt sĩ chưa xác định được thông tin".

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm