rssheader

28/01/2021

Tình nguyện ở lại công tác vùng ĐBKK được hưởng phụ cấp lâu năm

Sỹ Điền - 18/04/2017, 07:07 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Đầu tháng 1/2017, tôi xung phong vào dạy ở một điểm trường. Xin hỏi, trường hợp của tôi được hưởng phụ cấp thu hút hay phụ cấp lâu năm theo Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ? – Bùi Thị Liễu (lieubui***@gmail.com).

* Trả lời:

Nếu đúng như thư bạn viết, thì trường hợp của bạn sẽ được hưởng phụ cấp lâu năm quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ. Cụ thể: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn như sau:

- Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

- Mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

- Mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Như vậy, với quy định nêu trên thì trường hợp của bạn được hưởng phụ cấp lâu năm ở mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm