rssheader

05/03/2021

Tăng cường quản lý đào tạo, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Hải Bình - 17/07/2019, 16:04 GMT+07 | Kết nối
Tăng cường quản lý đào tạo, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học được xây dựng trên cơ sở Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT và Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (chuẩn đầu ra).

Người học có thể tham gia học tại cơ sở đào tạo hoặc tự học, tự bồi dưỡng, đăng ký thi để được cấp chứng chỉ theo quy định. Các cơ sở đào tạo căn cứ theo chuẩn đầu ra quy định đối với chương trình đào tạo để tự biên soạn hoặc sưu tầm giáo trình, tài liệu trong nước hoặc nước ngoài để giảng dạy cho phù hợp, đảm bảo chất lượng.

Bộ GD&ĐT đã thành lập Trung tâm Khảo thí quốc gia, tiến tới sẽ tiến hành tổ chức thi, đánh giá năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin theo một chuẩn chung thống nhất, sử dụng chung ngân hàng câu hỏi thi và phần mềm thi quốc gia, thống nhất trên toàn quốc. Dự kiến trong năm 2019 sẽ hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất và quy trình thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trên phạm vi toàn quốc.

Về việc tăng cường quản lý đối với việc đào tạo, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học: Bộ GD&ĐT đã ban hành các quy định, cụ thể là các Thông tư ban hành Quy chế tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam (Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017) và Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 (đối với tin học).

Ngoài ra, trong các văn bản chỉ đạo đầu năm học của Bộ GD&ĐT, kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất của Thanh tra Bộ, của các vụ, cục chức năng của Bộ GD&ĐT đều rất chú trọng việc tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm đảm bảo việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đảm bảo chất lượng và theo đúng quy định hiện hành.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm