rssheader

18/01/2021

Tăng cường nguồn lực đầu tư cho giáo dục miền núi

10/04/2020, 06:02 GMT+07 | Kết nối
Tăng cường nguồn lực đầu tư cho giáo dục miền núi

Cử tri tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ GD&ĐT kiến nghị Chính phủ ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư cơ sở vật chất (CSVC), trang thiết bị cho hệ thống các trường tiểu học, phổ thông, trường dân tộc nội trú trên địa bàn các huyện miền núi theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Để bảo đảm CSVC, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục (GD) mầm non, phổ thông, Bộ GD&ĐT đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham mưu, trình Chính phủ phê duyệt các chương trình, đề án nhằm hỗ trợ nguồn lực cho các địa phương. Trong đó đặc biệt ưu tiên các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội (KTXH) khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các địa phương tổ chức triển khai thực hiện chương trình, đề án bảo đảm hiệu quả, cụ thể:

Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1436/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bảo đảm CSVC cho chương trình GD mầm non và GD phổ thông giai đoạn 2017 - 2025 nhằm hỗ trợ các khu vực có điều kiện KTXH khó khăn bảo đảm điều kiện CSVC, thiết bị trường học thực hiện chương trình GD mầm non, GD phổ thông theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa. Ngày 30/1/2019, Bộ GD&ĐT đã ban hành hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đề án.

Phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu GD vùng núi, vùng DTTS và vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020.

Ban hành Công văn đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo tăng cường CSVC cho các cơ sở GD mầm non, GD phổ thông. Trong đó, dành ngân sách thỏa đáng đầu tư CSVC cho GD; khuyến khích, huy động đến mức cao nhất mọi nguồn lực xã hội, ưu tiên đầu tư cho GD nhất là ở các vùng khó khăn, vùng DTTS, biên giới, hải đảo.

Tiếp tục thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà ở cho giáo viên tại các vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. Trong năm 2019 đến năm 2020, Bộ GD&ĐT tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành đề nghị Chính phủ tiếp tục giao số vốn còn lại và khoản kinh phí dự phòng (10%) của Chương trình cho các địa phương để thực hiện.

Triển khai Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 - 2015 đã hỗ trợ tổng kinh phí đầu tư là 2.537 tỷ đồng. Sau khi kết thúc đề án, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện và nhu cầu thực tế của các địa phương, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-BGDĐT về tiếp tục thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2016 - 2020.

Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu GD vùng núi, vùng DTTS để tạo điều kiện thuận lợi cho con em đồng bào dân tộc học tập; hỗ trợ CSVC các trường/điểm trường phổ thông dân tộc nội trú tại các vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn. Tổng mức đầu tư là 4.401.696 triệu đồng, sẽ được giao trong 3 từ năm 2018 đến năm 2020.

Bộ GD&ĐT đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi cân đối, huy động, bố trí thêm nguồn kinh phí khác để thực hiện, bảo đảm hoàn thành các chương trình, đề án của Chính phủ. Đồng thời, rà soát, ban hành các chính sách kêu gọi xã hội hóa để có nguồn lực đầu tư đáp ứng được các nhu cầu về CSVC thực hiện các mục tiêu GD-ĐT.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm