rssheader

28/11/2020

Tăng cường kiểm tra các phân hiệu của cơ sở giáo dục ĐH

Hải Bình - 17/10/2019, 18:32 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/ INT Ảnh minh họa/ INT

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Ngày 27/7/2007, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2006 - 2020 và Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2006 - 2020 làm căn cứ pháp lý cho việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục ĐH, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Triển khai thực hiện quy hoạch và thực hiện đổi mới giáo dục ĐH theo hướng mở rộng quy mô, đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, các trường ĐH được nâng cấp, thành lập mới đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, nhu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong giai đoạn 2007 - 2015, số lượng cơ sở giáo dục ĐH và các phân hiệu tăng lên đáng kể nhằm mục đích tạo điều kiện cho người dân có nhiều cơ hội tiếp cận với việc học tập trình độ ĐH.

Từ năm 2016 đến nay, việc thành lập các cơ sở giáo dục ĐH mới, các phân hiệu của các trường ĐH đã giảm so với giai đoạn từ 2010 - 2015, chỉ có 3 cơ sở giáo dục ĐH và 4 phân hiệu được thành lập mới. Hiện tại, tổng số phân hiệu các cơ sở giáo dục ĐH là 17 phân hiệu của 14 cơ sở giáo dục ĐH. Trong số đó, có nhiều phân hiệu đã có truyền thống đào tạo lâu năm.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Nghị định này quy định cụ thể điều kiện thành lập các cơ sở giáo dục ĐH mới và phân hiệu của trường ĐH.

Một trong các điều kiện tiên quyết để mở phân hiệu, đó là phải có chiến lược, quy hoạch phát triển phân hiệu phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nơi đặt phân hiệu; cơ sở vật chất, thiết bị tại phân hiệu; diện tích đất tối thiểu xây dựng phân hiệu là 2 ha và vốn đầu tư xây dựng phân hiệu.

Hiện tại, trong quá trình rà soát lại mạng lưới các trường ĐH đáp ứng theo các yêu cầu phát triển xã hội, Bộ GD&ĐT cũng đã trình Chính phủ bản dự thảo Đề án sắp xếp tổ chức lại các trường sư phạm và thành lập một số trường sư phạm trọng điểm.

Thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở giáo dục ĐH, các phân hiệu của cơ sở giáo dục ĐH về các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, làm cơ sở để đề xuất với Chính phủ quyết định thay thế Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg của Chính phủ về quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ trên toàn quốc, cùng việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực quốc gia, trong đó có Đề án sáp nhập hợp nhất hoặc giải thể các cơ sở giáo dục ĐH công lập.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm