rssheader

24/09/2020

Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở đào tạo giáo viên

25/07/2020, 06:16 GMT+07 | Kết nối
Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở đào tạo giáo viên

Bộ GD&ĐT xem xét vị trí của loại hình trường CĐ sư phạm hiện nay và đề nghị Bộ GD&ĐT quan tâm giao nhiệm vụ đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cấp THCS, tiểu học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới cho các trường CĐ sư phạm.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ GD&ĐT đã huy động các nguồn lực và tập trung hoàn thiện Đề án "Sắp xếp, tổ chức lại các trường sư phạm và hình thành một số trường sư phạm trọng điểm giai đoạn 2019 - 2025". Bộ GD&ĐT đã trình Đề án này vào tháng 7/2019. Hiện nay, đề án đang được Chính phủ xem xét và sẽ có quyết định sớm trong năm 2020.

Nội dung của đề án đề xuất những giải pháp căn cơ liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở đào tạo giáo viên. Cụ thể, trên cơ sở chuẩn chất lượng, bên cạnh việc tập trung đầu tư để hình thành các đại học sư phạm, trường đại học sư phạm lớn, một số cơ sở đào tạo sư phạm khác (trong đó có trường CĐ sư phạm) sẽ được tổ chức lại thành khoa sư phạm, trường sư phạm, phân hiệu của đại học hoặc của trường đại học chủ yếu thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên, hoặc chuyển đổi thành cơ sở giáo dục khác tại địa phương.

Kế hoạch thực hiện dự kiến bắt đầu từ năm 2021 - 2025 để bảo đảm phù hợp với lộ trình dừng tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên, trừ ngành Sư phạm Mầm non từ năm 2026, nhằm thực hiện nâng chuẩn giáo viên theo Luật Giáo dục 2019.

Từ 1/7, việc đào tạo nâng chuẩn trình độ giáo viên tiểu học, THCS sẽ do trường đại học sư phạm đảm nhiệm. Vì vậy, từ năm học 2020 - 2021, Bộ GD&ĐT sẽ đề nghị các địa phương xem xét, tính toán giao cho các trường CĐ sư phạm phối hợp với trường đại học sư phạm bồi dưỡng giáo viên hằng năm; trong đó có bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới (ngoài nhiệm vụ đào tạo giáo viên mầm non).

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm